expo 2015- polish pavilion

tutor: dr inż. arch. Tomasz Głowacki